· Материал. Отдавайте предпочтение не токсичным материалам.